Projektory s krátkou projekčnou vzdialenosťou

S použitím projektora s krátkou projekčnou vzdialenosťou získate mnoho benefitov

  1. Použitím projektora s krátkou projekčnou vzdialenosťou získavate benefity v podobe minimálneho tienenia na vašu interaktívnu tabuľu.
  2. Vďaka používaniu interaktívneho projektora nebudete počaqs prednášok či prezentácií oslepení svetlom projektora.
  3. Montážou projektora na stenu sa výrazne skráti čas potrebný na inštaláciu tabule a rozvodov.
Kontakné informácie - distribútor pre Slovenskú republiku:

MB TECH BB s.r.o. • MB TECH BB s.r.o.
• Zvolenská cesta 37
• 974 01 Banská Bystrica
• Tel.: 048/414 73 09
• Fax: 048/470 07 67
• E-mail: mbtech@mbtech.sk

• IČO: 36622524 • DIČ: 2021763755 • IČ DPH: SK2021763755
• www.mbtech.sk